Bra klimat måste få kosta

Bra klimat måste få kosta

Debattartikel i Hallandsposten
Mängden avfall och sopor ökar från år till år. Trycket på miljön och klimatet fortsätter självklart också att öka. I avfallsplanen för Halmstads kommun kan vi läsa att 2011 uppgick hushållsavfallet till 672 kilo per invånare och ökningen fortsätter. Under förra året lämnade svenska folket totalt cirka 4 400 000 ton hushållsavfall.

På sikt är det inte hållbart att med så stora mängder hushållsavfall. Vi måste ge våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn en möjlighet att växa upp och leva i en miljövänlig och hållbar värld. Vi behöver minska mängden hushållsavfall.

En ökad mängd hushållsavfall innebär också ökade kostnader för Halmstads kommun att ta hand om avfallet på ett hållbart och klimatsmart sätt. En ökad och mer miljösmart hantering innebär att det krävs nya investeringar och utveckling av anläggningar och teknik för att ta hand om mängden hushållsavfall.

Detta är bakgrunden till att kommunfullmäktige i Halmstad kommun nu beslutat att höja renhållningstaxan från den 1 januari 2014. Den nya höjningen kommer att gälla såväl året om-boende som sommarboende.

Man kan tycka att Halmstadbornas stora och viktiga engagemang i sortering och återvinning borde ge en minskning av renhållningstaxan i stället för en höjning. Varför måste vi betala mer när vi gör rätt? Tyvärr är det dyrare att hantera avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Men kostnaden är nödvändig och relativt låg i relation till allt gott den möjliggör. Det allra bästa, både för miljön och plånboken, är såklart att minska mängden avfall.

Den nya miljöstyrda renhållningstaxan innebär till exempel för ett villahushåll med ett 190 liters sopkärl, tömning varannan vecka, ingen dragväg, en höjning från 1 965 kronor per år till 2 295 kronor per år. Den nya kostnaden utslaget på 365 dagar motsvarar 6,28 kronor per dag vilket motsvarar portot för ett frimärke. I ett flerfamiljsboende med sju lägenheter innebär höjningen per lägenhet 4,82 kronor per dag om man har tillgång till två 370 liters sopkärl och tömning varje vecka.

Alla kommuninvånare kan också själva påverka renhållningstaxan och hjälpa till att skapa en hållbar utveckling genom färre hämtningar av sopor, ändra storleken på sopkärl samt se till att sätta sopkärlet så nära tomtgränsen som är möjligt.

Den nya avfallsplanen, som antagits av kommunfullmäktige och leder till en höjd renhållningstaxa, innebär att Halmstads kommun tar ett ökat miljöansvar och flera steg framåt för att bidra till en hållbar framtid. Även om det finns mycket kvar att göra.

Roger Orwén (MP), styrelseordförande Halmstads energi och miljö, Hem AB

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter