Insändare: En flykting är en flykting är en flykting

Insändare: En flykting är en flykting är en flykting

Cornelius Julius Marsico, i en insändare i Hallandsposten: En flykting är en flykting är en flykting. Oavsett könstillhörighet. Oavsett ålder. Oavsett religion. Oavsett politiska åsikter. Oavsett etnicitet. Oavsett härkomst. Oavsett vem som slet sönder dennes liv med sitt våld och sina hot.
En flykting är en flykting är en flykting. Oavsett könstillhörighet. Oavsett ålder. Oavsett religion. Oavsett politiska åsikter. Oavsett etnicitet. Oavsett härkomst. Oavsett vem som slet sönder dennes liv med sitt våld och sina hot.

Låt inte 2022 bli ett nytt 2015. Inte i bemärkelsen att många flyr hit – för min del får var och en som söker sina trygga hamn här, stanna och bygga sig ett nytt liv här.

Nej, när jag säger att 2022 inte får bli ett nytt 2015, då menar jag att vi inte än en gång ska låta solidariteten och medmänskligheten falla i glömska.

Att vi inte återigen ska måla upp flyktingen som en skurk och främling. Att vi inte återigen ska bemöta dem med misstänksamhet och rasism. Att vi inte återigen ska bränna deras asylboenden. Att vi inte ska införa språkkrav när vi borde satsa på SFI. Att vi inte ska sätta dem i läger utanför samhället, när det bästa för alla är att vi alla blir del av samma samhälle.

Låt den solidaritet och medmänsklighet som vi visar Ukrainas invånare inte vara selektiv, och hycklande. Låt oss påminna oss om att en flykting, är en flykting är en flykting.

Var och en av dem delar samma okränkbara rätt till ett drägligt liv i fred och frihet.

Låt oss inte vägra dem det.

Cornelius Julius Marsico, medlem i Miljöpartiet de Gröna & Grön Ungdom
(Publicerad i Hallandsposten 28/3 2022)

Relaterade nyheter

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter