Miljöpartiet de gröna i Halmstad gör en valteknisk samverkan med Alliansen kring platser i sex nämnder

Lyssna

Precis som vi sa före valet, har vår ambition efter valet varit att försöka medverka till att hitta en majoritet som kan styra Halmstad de närmaste fyra åren. Vi har därför haft samtal och möten med alla partier i kommunfullmäktige, utom SD. Det har tyvärr inte varit möjligt att just nu hitta en majoritet.

Vi väljer att avstå från att delta i en politisk samverkan i minoritet, eftersom vi inte kan se hur någon av de båda minoritetskonstellationerna på ett bra sätt ska kunna genomföra sina förslag.

Vi väljer istället att enbart göra en valteknisk samverkan med de fyra partierna i Alliansen när det gäller sex av kommunens nämnder, byggnadsnämnden, hemvårdsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, socialnämnden och teknik och fritidsnämnden. Denna samverkan omfattar alltså enbart platser, inte några politiska sakfrågor.

Samverkan innebär att de fem partierna tillsammans får ytterligare en ledamot i respektive nämnd, jämfört med om vi inte samverkat. Miljöpartiet får sammanlagt fyra av dessa ledamöter, en i vardera byggnadsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden och teknik- och fritidsnämnden. Det innebär att SD förlorar sin vågmästarroll i de nämnderna. Alliansen får de båda resterande ledamöterna, en i hemvårdsnämnden och en i

socialnämnden. Det innebär att Alliansen får egen majoritet i de nämnderna. Genom denna samverkan minskar vi alltså SD:s möjligheter att fortsätta ställa till med oreda.

 

Miljöpartiet är självklart även i fortsättningen beredda att medverka till att hitta konstruktiva lösningar på hur kommunen ska kunna styras de kommande fyra åren.

 

Ola Nilsson, gruppledare

Tove Bergman, gruppledare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: