Miljöpartiets förslag till budget 2019-2023

Miljöpartiets förslag till budget 2019-2023

I morgon beslutar kommunfullmäktige om ny budget för 2019-2023. Miljöpartiet kommer inte rösta för de stora besparingar inom välfärden som Alliansens föreslår.
Vi vill öka anslagen till skolan och förskolan med 29 miljoner. 10 miljoner mer till arbetsmarknad, omsorg och utbildning. 13 miljoner mer till social omsorg och 4 miljoner mer till äldreomsorgen. Att spara stora summor på barn och de mest utsatta i vårt samhälle är inte ansvarsfullt och knappast hållbart ur ett längre perspektiv. För att klara av detta föreslår vi 2019 att 30 miljoner tas från resultatutjämningsreserven.

Ytterligare förslag i vår budget är att tillföra mindre pengar till flygplatsen och mer till Destination Halmstad. Detta för att kunna sänka taxorna för Halmstad teaters hyror av lokaler till kulturlivet. Vi motsätter oss också en utförsäljning av lägenheter i HFAB:s bestånd som Alliansen föreslår. Allmännyttan är värd att bevara.

I vill investera i en ökad utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, plantera fler träd i parker, investera i laddinfrastruktur för elbilar och öka takten i utbyggnaden av nya förskolor och skolor. Mjellby konstmuseum ska få mer för att kunna bygga om och/eller till.

Det här är våra förslag till åtgärder för ett grönare Halmstad.

 

Laddas ner i sin helhet här >

Relaterade nyheter

Halmstad, 19 november 2020

Miljöpartiets förslag till budget 2021-2025

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter