Miljöpartiets förslag till budget 2021-2025

Miljöpartiets förslag till budget 2021-2025

Miljöpartiet de gröna ser att kommunen har stora utmaningar framöver, inte minst 2021 med tanke på coronapandemin. Kommunen måste dessutom på allvar ta tag i miljö och klimatutmaningen. Vi har därför i våra
yrkande betydligt skarpare och tydligare klimatmål än innevarande planeringdirektiv.

Vi har extra anslag till
☘️ solceller
☘️ hyrcykelsystem
☘️ laddinfrastruktur

Vi föreslår slopade besparingskrav på Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kulturnämnden för att dessa verksamheter ska få möjlighet att ta tag i de stora utmaningar som finns där. Vi utökar dessutom bidragen till samhällsföreningarna och det lokala kulturlivet då dessa kan ha en viktig roll för att hjälpa till i arbetet under och efter nuvarande coronakris.
Förslaget koncentrerar sig på budget 2021. Våra yrkanden är självständiga och är inte direkt relaterade till något av de andra budgetförslagen.
Miljöpartiet yrkar på oförändrad skattesats (20,98%)

Läs vårt förslag till budget i sin helhet här >

Relaterade nyheter

Halmstad, 17 december 2018

Miljöpartiets förslag till budget 2019-2023

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter