Miljöpartiets förslag till budget 2020-2024

Idag är det kommunfullmäktige och kommunens planeringsdirektiv med budget för 2020-2024 ska tas. Miljöpartiet väljer i motsats till styrande alliansminoritet att satsa på miljön och klimatet och inte göra de stora besparingar inom välfärden som föreslås.

Halmstad kommun ska ha som mål att vara helt fossilfri till 2030. Vi vill göra satsningar på:

 • ☘️ utbyggnad av solenergi
 • ☘️ gång- och cykelvägar
 • ☘️ busskort till äldre
 • ☘️ lekplatser
 • ☘️ Mjellby konstmuseum
 • ☘️ laddstolpar för elfordon
 • ☘️ trädplanteringar

Utifrån Alliansens förslag kommer vi att öka följande anslag:

 • 800 000 kr/år från och med år 2020 för att kunna fortsätta arbetet med att nå en giftfri vardag.
 • 3,45 mnkr 2020 för att behålla subventionerat resande för äldre. Fr.o.m 2021 ökas detta anslag till 7 mnkr/år
 • 40 mnkr/år till grundskolan och barnomsorgen
 • 14 mnkr/år till arbetsmarknad, omsorg och utbildning
 • 17 mnkr/år till den sociala omsorgen
 • 5 mnkr/år till äldreomsorgen

Ladda ner Miljöpartiets budget 2020-2024 här > 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: