Peter Holm vald till kommunrevisor för MP

Lyssna

Grattis Peter Holm som vid senaste kommunfullmäktige valdes till kommunrevisor för Miljöpartiet. Samma kväll röstade dessvärre också Alliansen, med ett passivt stöd av Sverigedemokraterna, igenom stora besparingar på de nämnder där resurser behövs som mest.

Peter Holm Valdes vid kommunfullmäktige den 19 december 2018 till representant för Miljöpartiet i Halmstads kommunrevision.

Stora besparingar

Barn och ungdomsnämnden ska spara 32 miljoner kronor under nästa år. Oppositionen MP, S och V ställde den styrande alliansminoriteten till svars men fick aldrig något riktigt svar på hur besparningarna ska gå till annat än att det är viktig att vara ansvarsfull med skattebetalarnas pengar. Både MP, S och V hade i sina budgetförslag tänkt täcka medparten av besparingarna med pengar ur utjämningsreserven. En fond som kommunen har möjlighet att använda just för att undvika denna typ av stora nerskärningar. Från vår sida ville vi öka anslagen till skolan och förskolan med 29 miljoner. 10 miljoner mer till arbetsmarknad, omsorg och utbildning. 13 miljoner mer till social omsorg och 4 miljoner mer till äldreomsorgen. Att spara stora summor på barn och de mest utsatta i vårt samhälle är inte ansvarsfullt och knappast hållbart ur ett längre perspektiv. För att klara av detta yrkade vi 2019 att 30 miljoner skulle tas från resultatutjämningsreserven.

Gröna vinster

Några vinster lyckades dock Miljöpartiet med under kvällen. Vi lyckades genom jämkning med Alliansen få till en aningen skarpare målbeskrivning om att kommunen ”ska” arbeta med ekologisk hållbarhet. Ytterligare förslag i vår budget var att stegvis minska flygplatsens budgetram för att på sikt kunna lägga ner den kommersiella verksamheten där. Vi ville utöka Destination Halmstads ram för att kunna sänka taxorna för Halmstad teaters hyror av lokaler till kulturlivet. Vi motsatte oss den utförsäljning av lägenheter i HFAB:s bestånd som Alliansen aviserat.

Vi ville investera i en ökad utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, plantera fler träd i parker och längs gator, investera i laddinfrastruktur för elfordon och öka takten i utbyggnaden av nya förskolor och skolor. Och att Mjellby konstmuseum ska få en om- och tillbyggnad enligt det alternativ som möjliggör en utveckling av verksamheten.

Vid nästa budget har vi förhoppningsvis mer tid på oss att förankra våra förslag hos de andra partierna och också bättre möjlighet att få igenom mer grön politik. Det var också en allmän uppfattning hos partierna att höstens snabba budgetprocess knappast gynnat oppositionen och möjligheten att få gehör för sin politik.

Miljöpartistisk kommunrevisor

I slutet av fullmäktigesammanträdet, som löpte över en dag och två kvällar, valdes Peter Holm till Miljöpartiets representant i kommunrevisionen. Vi säger grattis till honom.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: