Bättre kollektivtrafik

Lyssna

Vi vill

  • öka kollektivtrafikens andel av personresorna genom informationsinsatser, upprustning av hållplatser och bussprioritering i korsningar,
  • få till ett väl fungerande resecentrum i Halmstad,
  • i samverkan med Region Halland verka för bättre tågförbindelser, både längs Västkustbanan och inåt landet,
  • arbeta för en ny järnvägsstation i Getinge.

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om cykelstaden Halmstad och om moderna transporter.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: