Bättre kollektivtrafik

I Halmstad ska alltid människan stå i centrum. Genom att satsa på en utbyggd kollektivtrafik kan bilanvändandet minskas, vilket skapar förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö. Med en tågstation i Getinge och utbyggda järnvägsförbindelser i både nord-sydlig och väst-östlig riktning skapas helt nya förutsättningar för att kunna leva och verka utanför staden.

Miljöpartiet vill:

  • öka kollektivtrafikens andel av personresorna genom informationsinsatser, upprustning av hållplatser och bussprioritering i korsningar
  • färdigställa etapp tre av resecentrum i Halmstad i samverkan med Region Halland
  • verka för bättre tågförbindelser, längs Västkustbanan och inåt landet längs Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö
  • arbeta för en ny järnvägsstation i Getinge
  • införa avgiftsfritt fritidskort för unga i åldern 13 till 18 år i den allmänna kollektivtrafiken

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Kollektivtrafik