Äldre

Miljöpartiet vill:

  • satsa på ett stimulerande vardagsliv för äldre, bland annat genom friskvårdsaktiviteter och ett rikt kultur- och friluftsliv
  • skapa kontaktytor mellan yngre och äldre
  • se till att alla äldreboenden får tillgång till natur och trädgård
  • öka satsningen på läkemedelsgenomgångar
  • uppmuntra och stödja frivillig- och anhöriginsatser
  • behålla och utveckla Guldkantskonceptet inom äldreomsorgen
  • se till att alla äldreboenden håller hög standard vad gäller boendemiljö och personalens kompetens
  • verka för att fler trygghetsboenden byggs

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter