Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

I Halmstad ska alltid människan stå i centrum. Genom att satsa på en utbyggd kollektivtrafik kan bilanvändandet minskas, vilket skapar förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö. Med en tågstation i Getinge och utbyggda järnvägsförbindelser i både nord-sydlig och väst-östlig riktning skapas helt nya förutsättningar för att kunna leva och verka utanför staden.

Miljöpartiet vill:

  • öka kollektivtrafikens andel av personresorna genom informationsinsatser, upprustning av hållplatser och bussprioritering i korsningar
  • färdigställa etapp tre av resecentrum i Halmstad i samverkan med Region Halland
  • verka för bättre tågförbindelser, längs Västkustbanan och inåt landet längs Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö
  • arbeta för en ny järnvägsstation i Getinge
  • införa avgiftsfritt fritidskort för unga i åldern 13 till 18 år i den allmänna kollektivtrafiken

Nyheter på Kollektivtrafik

Halmstad, 12 juli 2018

Ola Nilsson: ”Vi vill kämpa för att få folk att välja cykel eller kollektivtrafik”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter