Moderna transporter

Lyssna

Vi vill

  • minska biltrafiken, framför allt i staden,
  • verka för etablering av fler bilpooler,
  • förbättra trafiksäkerheten, särskilt för gående och cyklister,
  • bygga fler gång- och cykelbroar över Nissan,
  • stoppa alla planer på en ny vägförbindelse över eller under Nissan söder om Slottsbron,
  • avvakta med de senare etapperna av Södra infarten och istället satsa på mindre åtgärder för att förbättra för trafiken till och från hamnen,
  • avveckla det kommersiella flyget vid Halmstads flygplats.

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om cykelstaden Halmstad och om bättre kollektivtrafik.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: