Trafik

I Halmstad ska alltid människan stå i centrum. Genom att satsa på fler gång- och cykelvägar och en utbyggd kollektivtrafik kan bilanvändandet minskas, vilket skapar förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö.

 

Miljöpartiet vill:

  • minska biltrafiken, framför allt i staden

  • förbättra trafiksäkerheten, särskilt för gående och cyklister

  • förbättra möjligheten för gående och cyklister att ta sig över Nissan

  • stoppa alla planer på en ny bilförbindelse över eller under Nissan söder om Slottsbron

  • bygga fler pendlarparkeringar kring stadskärnan

  • avvakta med de senare etapperna av Södra infarten och istället satsa på mindre åtgärder för att förbättra för trafiken till och från hamnen

  • avveckla det kommersiella flyget vid Halmstads flygplats

  • införa miljözoner för bilar i trafikbelastade områden

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om cykel och om kollektivtrafik.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: