Motion från Miljöpartiet

Vi har lämnat en motion till Kommunfullmäktige.

Till kommunfullmäktige i Hammarö kommun

MOTION

BYGG ETT UTOMHUSGYM

Hammarö kommun har idag ett utomhusgym på Kilenegården som är mycket uppskattat och väl utnyttjat. Detta är ett bra och enkelt sätt att främja friskvård för kommunens invånare.
Nu har Mörmospåret fått belysning och vi tycker därför att kommunen ska bygga ytterligare ett utomhusgym vid lämplig plats i närheten av Mörmospåret.

 
Därför yrkar Miljöpartiet i Hammarö kommun:
att kommunen bygger ytterligare ett utomhusgym.

 

 

Mikael Jern                      Birgitta Kahn

 

Miljöpartiet de gröna i Hammarö kommun

 

Hammarö den 5 februari 2015

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: