20 gröna framsteg för Haninge

Några av Haninges gröna framsteg under 2014-2018 med MP i styret

Cykelöverfart i Västerhaninge Gör det säkrare för eleverna att cykla till Ribbyskolan
 1. Nytt klimat- och miljöpolitiskt program beslutat i kommunfullmäktige
 2. Beslut om att senast 2022 ha skyddat minst 600 ytterligare hektar mark med höga naturvärden
 3. Hårt arbete med och plan för bekämpning av den invasiva jättelokan
 4. Ängsytor i stället för vanliga gräsmattor och bikupor i parker ger biologisk mångfald
 5. Ny våtmark invigd i södra fladen på Utö
 6. Upprustade motionsspår med starkare, miljövänligare lampor och ”djur” längs Maxingeslingan lockar fler till naturen
 7. Beslut om att senast 2030 ska alla resor och transporter i Haninge vara fossilfria
 8. Ny cykelväg i Jordbro, cykelväg påbörjad till skärgården, utredning om ytterligare en till skärgården
 9. Stor satsning på underhåll av gång- och cykelvägar, exempelvis saltsopning av cykelstråk med många cykelpendlare
 10. Cykeluthyrning vid Poseidons torg som hyrs via biblioteket
 11. Nya cykelöverfarter gör så att elever kan cykla säkert till skolan
 12. Samordnad varudistribution för kommunala transporter har halverat utsläppen
 13. Ökande andel ekologisk mat i kommunens verksamheter så att våra elever får hälsosam och giftfri mat samt nytt mål om 60 % till 2022
 14. Kemikalieplan, bättre upphandlingar och informationsarbete för att minska mängden kemikalier och hormonstörande ämnen i barnens vardag
 15. Begränsat fyrverkeritillstånd ger mindre utsläpp av kemikalier och lugnare nyår och valborg för Haninges djur
 16. Kostnadsfri energi och klimatrådgivning om exempelvis solpaneler
 17. Byggt energieffektiva byggnader helt i trä
 18. Fler solfångare och solpaneler på taken, bland annat på Fredrika Bremer-gymnasiet
 19. Klimatmiljon går varje år till klimatprojekt i kommunen
 20. I nätverket Fossilfritt Haninge samarbetar kommunen med stora företag och organisationer för att göra Haninge fossilfritt

Läs även

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: