Klimatsäkra Haninge

"Den här sommarens skogsbränder och torka visar vad en tillvaro med extremväder kan innebära." Så skriver Johan Svensk (MP) Kommunalråd och ordförande för Miljöpartiet de Gröna i Haninge i Mitt i Haninge. Läs hela artikeln här.

Den här sommarens skogsbränder och torka visar vad en tillvaro med extremväder kan innebära. Regeringen samarbetar tätt med ansvariga myndigheter för att hantera torkan och bränderna. Alla som deltar i släckningsarbetet ska få det stöd som är möjligt. Vi ser att räddningstjänsten gör storartade insatser mot skogsbränderna runt om i landet och att många frivilliga hjälper till vid bränderna och för att stödja bönder som drabbas av torkan. 

Vi kommer att ta oss igenom den här värmeböljan, men det är ett faktum att extremväder får allvarliga konsekvenser. Denna sommar påminner oss om att klimatet inte kan vänta och att klimatförändringarnas konsekvenser redan syns i vår vardag. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att extremväder blir ett normaltillstånd, men vi behöver också rusta samhället för en framtid med ett förändrat klimat. 

Här är Miljöpartiets viktigaste förslag: 

Vi vill klimatsäkra Haninge. Vi vill att samtliga kommuner och landsting ska ta fram handlingsplaner för att klara extremt väder, både värmeböljor och extremt regn. Det gäller även Haninge. 

Vi har nyligen drivit igenom nya högre klimatmål inom Fossilfria resor och transporter, Hållbar stadsutveckling, Rent vatten och naturens mångfald samt Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp 

Räkna på kostnaderna. Den stora frågan är inte vad det kostar att göra något för klimatet – frågan är vad det kostar att låta bli. Och vi måste vara förberedda. Därför föreslår Miljöpartiet en nationell rapport som visar på kostnaderna för klimatförändringarna. Klimatet kan inte vänta. Miljöpartiet är vad vi heter. Vi har klimatet som den högst prioriterade frågan i valet. Ingen kan nu blunda för hur klimatförändringarna kommer slå mot Sverige. 

De partier som vill skära ner på stödet som går till att klimatsäkra Sverige måste förklara hur de vill möta utmaningen. 

Johan Svensk (MP) 
ordförande 
Miljöpartiet de Gröna i Haninge

Klimatsäkra Haninge kommun!