Pressmeddelande om Nationella planen för infrastrukturen

Miljöpartister tycker att regeringen gör rätt som tydligt tvekar om Tvärförbindelse Södertörn, skriver bland annat Johan Svensk (MP) kommunalråd i Haninge i ett pressmeddelande idag

Regeringen meddelade 4 juni sitt beslut om Nationell plan för infrastruktur 2018-2029. Beskedet är en framgång för klimatet och även för Miljöpartiet på Södertörn!

 

Totalt sett är den av Regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur en stor framgång för klimatet såväl som för Miljöpartiet. Den största satsningen på tåg i modern tid där 77% av alla utvecklingsprojekt går till spårbunden trafik (jämfört med 50% 2006) och där 5.1 miljarder går till sjötrafik innebär att utrymmet för nya motorvägsprojekt minskar drastiskt, vilket är helt rätt prioriteringar för klimatet.

 

Beslutet berör även motorvägen Tvärförbindelse Södertörn* som beräknas kosta totalt 11 miljarder. Regeringens besked innebär att Trafikverkets förslag om 4,7 miljarder har bantats till 4.5 miljarder. Vägen är därmed inte ens finansierad till hälften.

- “Vi Miljöpartister på Södertörn ser att tiden arbetar för oss och för klimatet, det är inte rimligt att fortsätta investera i motorvägar där annan infrastruktur är möjlig.” säger Marica Lindblad (MP) kommunalråd i Huddinge kommun.

 

Med endast 4.5 miljarder säkrade ifrågasätter vi om Trafikverket kan tillåtas lägga ut de pengarna med vetskap om att mer än hälften saknas? Nu har regeringen satt ned foten för att inte säkra projektet.

- ”Men striden om finansieringen kommer att fortsätta. Vi tror att fler än vi kommer att förstå att det inte är möjligt att fortsätta investera i biltrafiken så projektet kommer inte att slutföras i sitt nuvarande skick” säger Johan Svensk (MP) kommunalråd i Haninge kommun.

 

Naturvårdsverket har sedan länge påpekat att en ny motorväg skulle gynna biltrafiken på bekostnad av investeringar i kollektivtrafik, och pekar på en rad mycket negativa effekter och intrång i värdefulla naturmiljöer.

- ”Eftersom en ny motorväg i Stockholm föreslås finansieras till hälften inom ramen för den nationella planen, så tolkar jag det samtidigt som att flera andra partier inte på allvar väger in vare sig den nya klimatlagen eller Naturvårdsverkets kritik” säger Marica Lindblad (MP) kommunalråd i Huddinge kommun.

 

Regeringens beslut inkluderar uttalade satsningar för elektrifiering av vägar och så mycket som 1.5 miljarder på cykelvägar. Utöver detta även 1 miljard på stadsmiljöavtal.

- "Detta stärker oss i Nynäshamn i vår ambition att vara kandidat till elväg och även få stöd i att bygga en cykelväg till Södertälje" säger Bernt Månsson (MP) gruppledare i Nynäshamn kommun.

 

 

Trafikverket visar också i sina siffror att Tvärförbindelse Södertörn är det ovillkorligen mest olönsamma projektet utan motstycke bland samtliga värderade projekt nationellt.

- ”Det är i storstäder som det ska göras riktigt attraktivt att åka kollektivt, och tunnelbanesatsningen i Stockholm är nyckeln till att fler väljer att låta bilen stå” avslutar Marie Åkesdotter (MP) gruppledare i Tyresö kommun.

 

 

*Bakgrund

Det är den 20 km långa Tvärförbindelse Södertörn, som är en förlängning och fördubbling av Förbifart Stockholm. Vägens främsta syfte är att tillse att gods och tunga transporter kan ta sig mellan från E4/E20, via Haninge till hamnen i Norvik.

Projektet är sedan länge skarpt kritiserat av Naturvårdsverket, miljörörelsen och av flera lokalavdelningar i Miljöpartiet på Södertörn. En motorväg driver upp biltrafiken och gör allvarliga ingrepp i orörd natur

För en fullständig faktabakgrund hänvisar vi till vår speciellt framtagna hemsida om projektet:
http://tvarforbindelsesodertorn.se/

Mer information finns också att lyssna på det kunskapsmöte vi anordnade i januari 2018:
https://youtu.be/2GN1vlXSiJs?t=855

För mer information kontakta

Marica Lindblad, 08-535 301 50
Johan Svensk, 073-184 44 77, [email protected]  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: