Kollektivtrafik och cykel

Kollektivtrafik och cykel

Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp i Sverige. Miljöpartiets vägval är tydligt: det fossila resandet ska ersättas med ett resande som är modernt, pålitligt och med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi vill att fler ska välja att åka kollektivt före bil eller ännu hellre ta cykeln.
Fler resor med cykel är bra för miljön, hälsan och plånboken. Cykelvägnätet måste byggas ut. Säkerheten och framkomligheten ska förbättras. Det ska bli roligare, bekvämare, säkrare och enklare att vara cyklist i Höganäs och Kullabygden.

Läs mer om våra konkreta politiska förslag i vårt kommunpolitiska program.

Nyheter på Cykel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter