Medborgardialog och demokrati

Medborgardialog och demokrati

Det är när människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud som nya utvecklande idéer blomstrar. Alla människor har ansvar för att inte begränsa eller inskränka andras frihet. Jämlikhet, tolerans, inkludering och deltagande är honnörsord i en demokrati. En förutsättning för demokrati är att folk känner sig trygga i den miljö de verkar.

Vi vill öka invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande och till att utveckla Höganäs närhelst det är relevant och möjligt. Att ta tillvara på folkinitiativ och fånga upp vilja till medborgarinflytande och engagemang i samhällsfrågor är angeläget. Att minska avståndet mellan invånarna och de folkvalda är viktigt för att skapa delaktighet och intresse för kommunens utveckling. Att arbeta aktivt för att nya kommuninvånare ska känna sig välkomna och sedda minskar risken för utanförskap.

Läs mer om våra konkreta politiska förslag i vårt kommunpolitiska program.

Nyheter på Demokrati

Höganäs, 8 juni 2020

Johan Ingvarson: ”Politiker tror att de sitter inne med svaren på alla frågor”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter