Skola och utbildning

Skola och utbildning

Skolresultaten i Höganäs visar en sjunkande trend. Elevernas betyg är sämre än förväntat med tanke på de goda förutsättningar som finns i kommunen. 24% av eleverna i nian klarar inte kunskapskraven i alla ämnen! Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Satsningen på skolan i Höganäs måste därför inriktas på mer undervisningstid för lärarna. Lärarna ska helt enkelt vara lärare i första hand och få stöd från annan personal med administrativa uppgifter.

Skolans verksamhet ska vila på tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Det är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt uttryckta behov. Forskning visar att tryckta läromedel ger bättre lärande. Digitala verktyg ska användas som kompletterande metoder både för att utveckla undervisningen och för att minska lärarnas administrativa börda. Det är viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och kontinuerlig fortbildning så att digitala verktyg används effektivt.

Läs mer om våra konkreta politiska förslag i vårt kommunpolitiska program.

Nyheter på Barn och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter