Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Vi i Miljöpartiet de gröna kämpar för miljön. Vi vill ha en hållbar kommun, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, sjöarna och den biologiska mångfalden. VI vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi. Våra barn och barnbarn förtjänar att vi är rädd om den planet de ska leva på efter oss.

Miljöpartiet i Huddinge vill

  • ha ökad framkomlighet med fler bussfiler och bättre trafikstyrning
  • bevara och utveckla våra naturreservat
  • ha bättre tvärförbindelser med nya linjer för kollektivtrafiken
  • ha fler bilpooler som gör att fler kan välja bort egen bil
  • kämpa för friska sjöar
  • ha fler cykelbanor, cykelparkeringar och bättre underhåll
  • skydda mer natur och ha starkare skydd för utrotningshotade växter och djur
  • ha ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi tar hänsyn till både miljö, sociala frågor och ekonomi

 

Vi är beroende av naturen runt omkring oss för att få ett gott liv. Idag skadas våra ekosystem och växter och djur hotas. Vi riskerar att våra barn och barnbarn får det sämre än oss själva. Miljöpartiet Huddinge vill utveckla vår kommun med hänsyn till kommande generationer, djur och natur. Vi vill att miljö genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi, och nå våra lokala och nationella miljömål.

Kommunen måste bli bättre på att nyttja el från solenergi, i både bostäder, skolor och idrottshallar, därför vill vi att krav på solenergi ska ställas vid nybyggnation på kommunal mark. Eftersom solceller numera är ett fasadmaterial finns god potential för solceller som elproduktion för både tak och väggar.

Resa klimatsmart i Huddinge

Miljöpartiet Huddinge vill satsa på kollektivtrafiken, nya linjer som gör det lättare att kombinera olika transporter och göra byten lättare. Vi vill ha fler busskörfält så att bussresenärerna inte sitter fast i bilköer.

Trafik och resande

Goda möjligheter att leva klimatsmart

Det ska vara enkelt för Huddingeborna att leva klimatsmart. Det handlar om att göra det lättare att välja ett klimatsmart resande, närhet till förskolor, skolor, samhällsservice, butiker och återvinning.

Leva klimatsmart

Närodlat och ekomat

Miljöpartiet vill satsa mer på ekologisk närodlad mat. Vi vill också öka den vegetariska matens andel. Matsvinn ska undvikas så långt det går och det matavfall som blir ska tas om hand för att bli biogas och gödsel och därmed sluta kretsloppet.

Närodlat och ekomat

Vår natur

Våra naturreservat som finns i Huddinge ska utvecklas och bevaras. Strandskyddet ska värnas och hormonstörande ämnen så som mikroplaster, läkemedelsrester och tungmetaller ska minska.

Natur

Nyheter på Klimat och miljö

Huddinge, 4 mars 2019

Pressmeddelande: Klimatet eller motorväg – dags att välja!

Huddinge, 17 december 2018

Skärp klimatambitionerna NU!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter