Byggande och boende

Odlingsbar mark ska inte bebyggas. Bostadsbyggande prioriteras. Externhandel undviks.

Vi är glada att byggandet kommit igång av flerbostadshus likväl som småhus. Nu börjar byggnationerna på "Snusfabriken" och snart på Östra Hamnen. Finns behov kommer även bostäder på Kattvikskajen när den blir byggbar.

Vi har en mycket glest bebyggd landsbygd och vill att odlingbar mark endast i undantagsfall tas i anspråk för byggande av hus, vägar e d. Behov av åkermark kommer att behövas i framtiden.

Etablering av externhandel riskerar i mycket hög grad att handel och service avvecklas, främst på landsorten, samt leder till mer bilåkande utan att ge fler arbeten. Detta är inte hållbart och i motsats till vad en ekokommun ska göra.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: