Brickagruvan

Miljöpartiet Hudiksvall kommer arbeta med alla till buds stående medel att förhindra gruvbrytning i Bricka!

Frågan om gruvdrift är inte enkel. I omställningen av trafiksystemen kommer en mängd jordartsmetaller att behövas och Sverige är ett av de länder på jorden där vi har bäst förutsättningar att på ett hållbart sätt, både människo- och miljömässigt utvinna sådana. Brickagruvan är ett exempel på en gruva som kan bidra med dessa metaller. Miljöpartiet vill uppmuntra alla former av alternativa sätt återvinna metaller.

Samtidigt har vi ett ansvar för att säkerställa dricksvattenkvaliteten för våra invånare. Vi bedömer att en gruva i Bricka skulle innebära en avsevärd risk för att förstöra vår huvudsakliga dricksvattentäkt under generationer framöver. Hudiksvalls vision att utöka invånarantalet till 50 000 till år 2050 kräver att Dellens vatten kommer bli helt oersättligt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: