Cykling

Miljöpartiet vill

  • skapa fler och bättre sammanhållna cykelvägar centralt och mellan våra huvudorter
  • att cyklister och fotgängare ska ha företräde i all trafikplanering
  • skapa attraktiva pendlingslösningar med cykel

Miljöpartiet Hudiksvall vill verka för ökad cykling. Idag har många av kommunens invånare mindre än 15 minuters cykelväg till arbetet, med bättre cykelbanor skulle fler känna sig trygga att cykla till arbetet. Således är fler och bättre cykelbanor både en miljöfråga och en hälsofråga. Cyklister ska kunna ta med cykeln för att kunna kombinera cykel och kollektivtrafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: