Landsbygsutveckling

Miljöpartiet vill

  • verka för full bredbandsutbyggnad
  • säkerställa central offentlig service i centralorterna Hudiksvall, Delsbo och Iggesund och utveckla servicepunkterna
  • underlätta för lokalt näringsliv
  • verka för en attraktiv kollektivtrafik

Hudiksvall är mer än bara staden. 60 % av kommunens invånare bor utanför Hudiksvalls stad. Att verka för att verka för en attraktiv landsbygd är centralt för kommunen.

Miljöpartiet vill säkerställa en god servicenivå i de centrala orterna Hudiksvall, Iggesund och Delsbo i form av hälsocentral, äldreomsorg, skola och förskola, bibliotek, apotek, allmänna umgängesytor för barn och vuxna, idrottsanläggningar samt kultur och friluftsliv.

För att alla på ett smidigt sätt ska kunna ta sig till dessa centralorter är det viktigt med tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik, exempelvis  genom anropsstyrd trafik

Samtidigt vill vi säkerställa att så många som möjligt kan få service via servicepunkterna, vilka kan utvecklas. Där bör medborgarna kunna ta del av, och få personlig hjälp med, samhällsservice såsom arbetsförmedling, försäkringskassan samt kommunal service.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: