Ostkustbanan OKB

Miljöpartiet vill

  • ha en station i anslutning till centrala Hudiksvall
  • dra järnvägsspår så att de inte alltför mycket påverkar befintlig bebyggelse

Miljöpartiet ställer sig positiva till det “mittenalternativ” som för tillfället utreds av Trafikverket. Det viktigaste för MP Hudiksvall är att skapa ett alternativ som tillåter enkel access för boende i Hudiksvalls stad, men även pendlare med kollektivtrafik/cykel/bil utan att för den skull avsevärt påverka den befintliga byggnationen med rivningar och liknande. Hudiksvalls karakteristiska träbebyggelse ska vårdas. Samtidigt är det viktigt att skapa en smidig lösning som inte ger upphov till en flaskhals för att få ut full effekt av ombyggnationen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: