Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Utan bin inga äpplen! Det kan låta förenklat men en tredjedel av det vi äter finns tack vare våra pollinatörer därför måste de skyddas. Likaså är maskar och andra nedbrytare avgörande för att markerna ska fortsätta vara bördiga vilket exempelvis konstgödsel försvårar. Vår natur finns inte bara för oss idag att njuta av utan våra barn ska också kunna vandra i levande skogar därför behöver vi förändra oss idag

Därför vill miljöpartiet

  • att närproducerade råvaror som även är ekologiska ska premieras
  • återskapa utdikade våtmarker och (åter-)skapa ängsmarker
  • årligen halvera användandet av miljögifter och hormonstörande medel inom kommunens verksamheter
  • att all verksamhet som är direkt riktad mot människor (skola, äldreomsorg etc.) skall vara helt giftfri senast år 2028
  • att den kommunägda skogen ska vårdas och brukas på ett hållbart sätt som bevarar biologiskt mångfald och skyddar hotade arter. Avverkning ska ske på miljöanpassade sätt och ta tillvara på naturvärden
  • att fiskar återigen ska vandra i våra vattendrag. Arbetet ska påskyndas för att underlätta för dem.

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter