Byggande

Byggande

Vår kommun växer, vilket är fantastiskt! Vi behöver säkerställa att vi utökar kommunen på ett ansvarsfullt sätt genom ansvarsfull planering.

Därför vill miljöpartiet

  • Nybyggnationer i kommunens regi ska ske i samklang med naturen och med kretsloppet i fokus, med förnybara material och med klimatsmarta lösningar
  • Fiber till fler!
  • Nybyggnationer ska ta hänsyn till och inte inskränka vår gemensamma rätt att vistas på sjö, hav och land
  • All nybyggnation ska anpassas för effekterna av klimatförändringar
  • Nybyggnation ska miljö- och klimatberäknas

Nyheter på Boende & Byggande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter