Cykling

Cykling är skönt, billigt, främjar hälsan och är resurseffektivt. Hälften av alla gävleborgare har max 30 minuters cykelavstånd till jobbet. Dessutom har möjligheterna att cykla förbättrats för många människor de sista åren genom introduktionen av elcyklar. Miljöpartiet vill förbättra förutsättningarna för cykling så att fler får möjligheten att säkert och bekvämt förflytta sig med cykel.

Därför vill miljöpartiet

  • Bygga många nya cykelbanor. Det ska vara möjligt att på enkla sätt cykla till och från arbete / bostad inom kommunens centralorter
  • Knyta samman centralorterna med cykelvägar
  • Säkerställa goda möjligheter till vintercykling
  • Bygga en centralt belägen servicestation för cyklar
  • Bygga en cykelparkering i anslutning till tågstationen med tillgång till hyrcyklar

Nyheter på Cykling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter