Integration

Integration

Med en lyckad integration försvinner rasismen! Så enkelt vågar vi uttrycka oss för det är vi övertygade om. När vi bryter utanförskapet genom att få vuxna i jobb eller utbildning finns förebilder för barn och unga som visar vägen in i samhället. Integrationen är en naturlig grund i alla våra beslut

Därför vill Miljöpartiet

  • utöka arbetet med tillgänglig demokrati i alla delar av vår kommun
  • öka samarbetet med fler föreningar av olika slag så att fler medborgare hittar till vårt fantastiska föreningsliv
  • se till att bostadsområden blir blandade
  • förändra våra gemensamma parker och gator så de blir mer levande med kulturliv
  • arbeta aktivt med  integrationsfrågor inom kommunens verksamheter

Nyheter på Integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter