Inkludering och jämställdhet

Inkludering och jämställdhet

En liberal och inkluderande människosyn är en av miljöpartiets grundpelare. Partiet är uttryckligen grundat på solidaritet med världens alla människor, med kommande generationer och med djur, natur och det ekologiska systemet. För oss är det avgörande att alla människor, oavsett förutsättningar ges möjlighet att leva så fria och meningsfulla liv som möjligt.

Därför vill miljöpartiet

  • skapa bättre information om HBTQIA+ för allmänheten
  • att kommunal verksamhet anpassas för olika människors behov och förutsättningar
  • se fler satsningar på SFI (och grundutbildningar) för (framförallt) kvinnor
  • lyfta funktionshinderfrågor och satsa på verksamheter för barn och unga inom funktionsrättsorganisationerna
  • arbeta aktivt med  inkluderingsfrågor inom kommunens verksamheter
  • öka takten i arbetet mot kvinnovåld och hedersrelaterat våld

Nyheter på Jämlikhet och feminism

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter