Landsbygsutveckling

Landsbygsutveckling

Vi bor i en stor landsbygdskommun, och de som idag funderar på att flytta till landsbygden ska känna att de får en rimlig service och tillgång till arbete. Den gröna omställningen kan stå för flera arbetstillfällen

Därför vill miljöpartiet

  • Riktade satsningar på jordbruk, industri och arbetsmarknad som vill ställa om till mer förnyelsebart

Nyheter på Landsbygsutveckling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter