Ostkustbanan

Ostkustbanan

Tåget är framtidens transportmedel nummer ett! Att tågstationen ska ha ett centralt läge är viktigt för en enkel tillgänglighet, arbetspendling och besökare. Dagens stationsläge är inte ett alternativ för oss då det skulle dela staden i två delar och kapa närheten till havet, dessutom skulle det innebära att vi skulle behöva riva stora delar av Fiskarstan för att bredda gator.

Därför vill miljöpartiet

  • ha ett centralt läge för stationen, men inte dagens läge

Nyheter på Ostkustbanan OKB

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter