Stadsutveckling

Stadsutveckling

Staden ska planeras för människor, inte bilar. Det ska finnas plats för möten, kultur och avkoppling. Gröna ytor i form av parker och många träd är bra för både människor och miljö. Vi behöver även säkra staden för de klimatförändringar som kommer och de extremväder som följer i dess spår.

Därför vill miljöpartiet:

  • Bygga grönt! Vid nybyggnationer och detaljplaner ska grönområden och tillgång till rekreation, kultur och friluftsliv tänkas in
  • Staden ska planeras för blandade bostäder där villor, bostadsrätter och hyresrätter byggs sida vid sida
  • Klimatsäkra vår stad och ställ krav på klimatanpassningar vid nybyggnationer

Nyheter på Stadsutveckling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter