Transporter

Transporter

Transporter behövs för att samhället ska fungera. Varor behöver fraktas, vi behöver ta oss till jobbet och andra aktiviteter. För en trevlig boendemiljö och för framtida generationer så behöver dessa transporter ske effektivt och med minimal miljöpåverkan.

Därför vill miljöpartiet

  • Arbeta för att kommunala transporter (persontransporter, inköp, leveranser m.m.) sker med gröna transporter (vägburna fordon ska drivas med el eller biobränslen annars tåg, etc.)
  • Kommunens verksamhetsfordon ska alla vara elburna, alternativt biobränsledrivna
  • Underlätta för privata bilpoolsalternativ
  • Underlätta för cykling inom hela kommunen

Nyheter på Trafik och transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter