Trygghet

Trygghet

Trygghet är en av dagens största politiska frågor. I Hudiksvalls kommun är vi än så länge förskonade från det grövsta gängvåldet, men vi måste säkerställa att det inte kommer hit. Vi har också flera andra frågor att hantera såsom droger och trygghet för ungdomar och våld i nära relationer.

Därför vill miljöpartiet

  • satsa på kommunal ungdomsverksamhet såsom fritidsgårdar
  • arbeta för ett starkt föreningsliv
  • utbilda kommunala anställda i att identifiera tecken på olika typer av våldsproblematik såsom hederskultur, våld i nära relationer och ungdomar på glid

Nyheter på Trygghet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter