Stadsutveckling

Miljöpartiet vill

  • ha bättre sammanhållna gång- och cykelvägar
  • mer yta i centrum dedikerad åt fotgängare, handel, restauranger och parker
  • förenkla för näringslivet
  • underlätta högre utbildning i kommunen och stödja kulturlivet

Hudiksvalls kommun och stad växer och har en ambition att växa mer. För att fler ska vilja flytta hit vill vi arbeta för att centrala Hudiksvall ska bli en plats för människor, med ett blomstrande näringsliv, kultur, restauranger och umgängesytor.

Ett blomstrande näringsliv är en grundförutsättning för en välmående kommun. Vi vill underlätta för näringsidkare genom bland annat snabba och tydliga beslutsprocesser, ett fortsatt starkt och kreativt näringslivsbolag samt att knyta ihop regionen med Hudiksvall som ett nav mellan Gävle och Sundsvall. Vi vill även verka för ett grönare näringsliv.

Det är också nödvändigt att kunna förse näringslivet med utbildad arbetskraft. Vi tror att om det finns möjlighet till högre utbildning i kommunen inriktad mot näringslivet så kan vi få fler att planera för en framtid i kommunen.

Kultur gör staden levande och attraktiv för inflyttare, därför är det viktigt att kulturen tas med i planeringen för staden, och landsbygden. Det ska finnas såväl arenor för kulturutövare som stöd från kommunens sida för kulturlivet.

Boende i staden ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig runt till fots och cykel. Samtidigt är det viktigt att tillåta boende utanför staden att på ett smidigt sätt kunna ta sig in genom kollektivtrafik och strategiskt valda pendlarparkeringar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: