Transporter, cykelbanor och kollektivtrafik

Miljöpartiet vill

  • ha ett sammanhållet resecentrum i stadskärnan
  • ha bra kollektivtrafik och trafiklösningar samt utvecklade cykelbanor i hela kommunen
  • arbeta för ett resurseffektivt trafiksystem som baseras på kollektivtrafik och gång/cykel
  • säkerställa en snabb omställning till fossilfria transporter genom ett väl utbyggt system för tankning av fossilfria drivmedel såsom el, biogas och biodiesel

Vi vill ha ett sammanhållet resecentrum och behålla järnvägsstationen i Hudiksvalls centrum. Vi vill utveckla kollektivtrafiken för hela kommunen. Bättre trafiklösningar och parkeringar utanför stadskärnan ger bättre stadsmiljö. Cykelbanor utvecklas mellan och i tätorterna. De binds samman och görs säkra för alla trafikanter. Cykelbanor bör inte bli längre än bilvägarna.  Vi vill behålla och utveckla de rälsburna transporterna och undvika att sådana investeringar vanvårdas eller förstörs. Industrin ska kunna erbjudas järnvägstransporter.  Om kommunens alla invånare ska kunna färdas fossilfritt behöver vi bland annat genom ett väl utbyggt system av laddstolpar i hela kommunen. Dessutom, om det är möjligt, ska det också finnas andra fossilneutrala drivmedel såsom biogas och biodiesel. Vi ser att marknaden i första hand ska stå för denna utveckling, men kommunen måste underlätta och påskynda att den sker. I andra hand bör kommunen erbjuda egna tankningsalternativ där marknaden inte är intresserad. Vi arbetar för en tillgänglig, fossilfri och billig kollektivtrafik i hela kommunen samt bra anknytningar i regionen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: