Transporter, cykelbanor och kollektivtrafik

Lyssna

Sammanhållet resecentrum i stadskärnan. Bättre kollektivtrafik och trafiklösningar samt utvecklade cykelbanor i hela kommunen.

Vi vill ha ett sammanhållet resecentrum och behålla järnvägsstationen i Hudiksvalls centrum. Vi ser fram mot dubbelspår utanför centrum. Vi vill utveckla kollektivtrafiken för hela kommunen. Bättre trafiklösningar och parkeringar utanför stadskärnan ger bättre stadsmiljö. Cykelbanor utvecklas mellan och i tätorterna. De binds samman och görs säkra för alla trafikanter. Cykelbanor bör inte bli längre än bilvägarna. Vi vill behålla och utveckla de rälsburna transporterna och undvika att sådana investeringar vanvårdas eller förstörs. Industrin ska kunna erbjudas järnvägstransporter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: