MP: Budget som bottnar i fakta är ett måste

Det är inte alls förvånande att en finanspost om 77 miljoner kronor inte fanns med i Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma finansplan. Deras förda politik och budget är orealistisk. Den bygger på fantasisiffror.

Ansvarslöst och respektlöst fortsätter man agera som om läkemedelskostnader går att trolla bort, som att platser på Rättspsykiatrin skulle kunna försvinna, och som om personalkostnader kan minskas i ett nafs.

Under kommande Regionfullmäktiges sammanträde förväntar vi oss ifrån Miljöpartiet att S+M berättar hur deras ofinansierade budget ska kunna realiseras enligt deras egna order krona för krona.

Med bakgrund mot att årets budget precis har justerats med minus 110 miljoner, så är detta ett fullt naturligt krav på den blåröda ledningen.

Det är svagt att efter snart två års gemensamt styre hela tiden kräva av hälso- och sjukvårdens verksamheter att minska utgifterna - utan att man själv gör något på systemnivå.

Vi vet nu att en ny privat aktör kommer att etablera sig i Östersunds primärvårdsområde. Vi vet även att länets Läkarförening under våren har skickat allvarliga signaler till ledningen om sjuksköterskornas arbetssituation. Och vi vet genom SKL:s genomförda intervjuer att budgetdisciplinen är låg, då politiska mål och resurser inte hänger ihop.

Socialdemokraterna och Moderaterna behöver svälja sin stolthet och erkänna att de inte är trovärdiga. Det duger inte att säga att allt är underordnat ekonomin.

Med Miljöpartiets ideologiska ingång är uppdraget överordnat. Vår egen budget utgår därför från faktiska behov och verklighetens beskaffenhet. Vi tar höjd för utvecklad kollektivtrafik och ger utrymme för jämlik och jämställd hälso-och sjukvård. Lönehöjningar och fler forskningstjänster är fullt finansierat.

Vår stora satsning om 80 miljoner ligger på primärvården, för att stimulera och få igång den omställning som Regionfullmäktige beslutat. Den omställningen måste snabbt få effekt för en fortsatt ekonomisk hållbar utveckling.

Vi hoppas nu att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer till besinning. Region Jämtland Härjedalen måste ha en budget som är realistisk och bottnar i fakta.

För Miljöpartiet Jämtland Härjedalen

Anton Nordqvist, ledamot i Regionstyrelsen

Anna Hildebrand, ledamot i Regionfullmäktige

Karin Österberg, ledamot i Regionfullmäktige

David Bell, ledamot i Regionfullmäktige

Jenny Persson, ersättare i Regionfullmäktige

 

http://www.ltz.se/opinion/debatt/mp-budget-som-bottnar-i-fakta-ar-ett-maste

Med Miljöpartiets ideologiska ingång är uppdraget överordnat. Vår budget utgår därför från faktiska behov och verklighetens beskaffenhet.  Vi tar höjd för utvecklad kollektivtrafik och ger utrymme för jämlik och jämställd hälso-och sjukvård. Lönehöjningar och fler forskningstjänster är fullt finansierat. Vår stora satsning om 80 miljoner ligger på primärvården, för att stimulera och få igång den omställning som Regionfullmäktige beslutat. Den omställningen måste snabbt få effekt för en fortsatt ekonomisk hållbar utveckling