Grattis på samernas nationaldag!

Flagga på de nationella minoriteternas nationaldagar!

Uppdatering: Vårt förslag fick stöd från kommunstyrelsen!

Idag träffas kommunstyrelsen på Samernas nationaldag 6 februari, årsdagen efter den första samiska kongressen 1917. Samerna är en av fem nationella minoritetsgrupper enligt svensk lag. Den lagstiftningen och de åtaganden som det innebär är ett välkommet avbrott i en lång historia av att ha i olika grader satts ut för diskriminering, förtryck och assimilering från det offentliga i det här landet. Det är en historia som delas med Sveriges övriga fyra minoriteter (judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar), samt urfolk världen över.

Men tyvärr är diskrimineringen och hatbrotten än idag en verklighet för de här grupperna, och den politiska maktens agenda i Sverige präglas återigen av krav på assimilering och att anpassa sig inte bara till svensk lag utan även till svensk kultur. Det är krav som prövar gränserna för vad politiken i en liberaldemokrati rimligtvis kan kräva av sina medborgare.

De nationella minoriteterna är allihopa i behov av samhällets stöd, olika sorts stöd beroende på vilken grupp vi pratar om. Det kan handla om samhällsservice på sitt språk, hjälp med bekämpning av hatbrott, bidrag till kostnader för säkerhetsåtgärder, stöd med att upprätthålla sina traditioner, kulturarv, och att rädda ett utrotningshotat språk, med mera.

Samtidigt som staten, regioner och kommuner jobbar på att stärka det arbetet så kan vi börja med den enkla symbolhandlingen att visa för alla våra nationella minoriteter att vi ser dem och vi välkomnar att de berikar Sveriges kultur i vår dåtid och nutid.

Vi gröna föreslår att Järfälla kommun hissar flaggan på nationaldagen för alla de nationella minoriteter som har en nationaldag och flagga. Det utelämnar endast den judiska minoriteten, men ett intressant alternativ som väcktes i ett vänsterpartimotion från 2019 är att flagga med den svenska flaggan på Rosh ha-shanah, i väntan på att det eventuellt tas fram en flagga och dag för sverigejudar. Men vi lämnar till förvaltningen att utreda hur den frågan bäst kan hanteras.

Den v-motionen från 2019 avslogs med hänvisning till en “sluttande plan”-argument om att allt fler flaggdagar begränsar det särskilda symbolvärdet av flaggningen. Vi har svårt att se en sådan risk av att 3-4 flaggdagar läggs till i kalendern, för att hedra ett begränsad antal grupper som definieras i svensk lag. Med anledning av det och med hänsyn till det nya politiska läget vill ompröva det beslutet.

Idag föreslår vi därför att förvaltningen återkommer med ett förslag till reviderade flaggregler för Järfälla kommun för att uppmärksamma alla Sveriges nationella minoriteter.

Vill du läsa mer om vad Miljöpartiet vill göra för att stärka vårt urfolks rättigheter?
mp.se/just-nu/demokratipaket-for-samers-rattigheter

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter