Jämställdhets- och
mångfaldskommittén

För att framtiden är klimatsmart och jämlik!

Den gröna omställningen måste bygga på social rättvisa. Miljöpartiet har inget kvinnoförbund, i stället har vi en jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK). Kommittén arbetar feministiskt och intersektionellt med de olika diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder, religion och tro.

 

 

Kontakta oss

Ni får gärna kontakta JMK med förfrågningar som rör Miljöpartiets arbete med

  • jämställdhet mellan kvinnor och män
  • hbtqi
  • antirasism
  • funktionsrätt
  • ålder (tillsammans med Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna seniorer).

Har du idéer, frågor, eller vill ha utbildning och tips?
Kontakta oss gärna!

jmk@mp.se

Följ oss på Facebook och Instagram

Miljöpartiets antirasistiska handlingsprogram

Miljöpartiet är det första riksdagspartiet som tar fram ett antirasistiskt handlingsprogram. Programmet är framtaget av Jämställdhets- och mångfaldskommittén (JMK).

Det antirasistiska handlingsprogrammet tar ett helhetsgrepp om Miljöpartiets antirasistiska politik. I programmet finns antirasistisk politik inom flera områden såsom social rättvisa, skola och utbildning, arbetsmarknad, bostadsmarknad, hälso- och sjukvård m.m.

Målet är att skapa en samlad kunskapsbild inom partiet med befintlig och ny politik inom det antirasistiska området som visar att Miljöpartiet är ett parti i framkant.

 

Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Alexander Franzén

Lea Strandberg

Aktiv sedan 2015, sedan valet 2022 är jag Kommunalråd för MP i Örebro Kommun. Mina hjärtefrågor utöver klimat och miljö, rör jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, funkis, social frågor och hållbar utveckling i en kommun på alla nivåer.

Linnea Sandahl

Politisk sakkunnig för Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Nasiba Daytabar

ledamot i KF, ersättare i kompetensnämnden, ledamot i jämställdhets- och mångfalds kommitté