Jämställdhets- och
mångfaldskommittén

För att framtiden är klimatsmart och jämlik!

Den gröna omställningen måste bygga på social rättvisa. Miljöpartiet har inget kvinnoförbund istället har vi en Jämställdhets och mångfalds kommitté. Vi arbetar feministiskt intersektionellt med de olika diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder, religion och tro.

Kontakta oss

Har du idéer, frågor, eller vill ha utbildning och tips?
Kontakta oss gärna!

jmk@mp.se

Följ oss på Facebook och Instagram

Besök vår hemsida

Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Erik Mägi

Riksdagskandidat

Micke Seid

Gruppledare i kulturnämnden, ersättare i kommunfullmäktige i Sthlm stad. Ledamot i statens mediestödsnämnd, ledamot i JMK nationellt. Vice ordförande & pol.sek i MP Gotland

Anders V Aloandersson

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Gröna feminister

Besök vår hemsida gronafeminister.se för mer information om vårt arbete. För att framtiden är jämlik och klimatsmart! Miljöpartiets feministiska röst.

Gröna feminister