Jämställdhets- och
mångfaldskommittén

För att framtiden är klimatsmart och jämlik!

Den gröna omställningen måste bygga på social rättvisa. Miljöpartiet har inget kvinnoförbund, i stället har vi en jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK). Kommittén arbetar feministiskt och intersektionellt med de olika diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder, religion och tro.

Kontakta oss

Ni får gärna kontakta oss med förfrågningar som motsvarande hade gått till ett kvinnoförbund samt frågor med koppling till övriga diskrimineringsgrunder. Kommitténs mål är att:

  • Klimaträttvisa och feminism ska toppa valet 2022
  • Engagera fler i den gröna feministiska omställningen
  • Utveckla Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldspolitik

Har du idéer, frågor, eller vill ha utbildning och tips?
Kontakta oss gärna!

jmk@mp.se

Följ oss på Facebook och Instagram

Besök vår hemsida

Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Micke Seid

Ordförande & pol.sek, MP Gotland. Ledamot i statens mediestödsnämnd, ledamot i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté.

Anders V Aloandersson

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Ulrika Westerlund

Riksdagsledamot i Socialutskottet och talesperson för HBTQI.

Gröna feminister

Besök vår hemsida gronafeminister.se för mer information om vårt arbete. För att framtiden är jämlik och klimatsmart! Miljöpartiets feministiska röst.

Gröna feminister