Erik Mägi

Ledamot i Jämställdhets- och Mångfaldskommittén (JMK)

Om Erik Mägi

Världen behöver en rättvis klimatomställning. De beslut vi tar de närmsta decennierna för att bromsa klimatkrisen är avgörande för livet på planeten. Samtidigt behöver vi bygga upp ett solidariskt samhälle i motvikt till den ökande ojämlikheten. Vi måste stå emot alla krafter som ställer människor mot varandra.

Min hjärtefråga är alla människors lika rättigheter och möjligheter. Jag brinner särskilt för ungas rättigheter, antirasism, jämställdhet, hbtqi och social rättvisa. Jag har särskild expertkunskap om familjelagstiftningen – som behöver bli mer inkluderande för barnets bästa i dagens mångfald av olika familjer.

Jag har tidigare varit vice och tillförordnad ordförande för Miljöpartiets Jämställdhets- och Mångfaldskommitté. Jag har även varit politiskt sakkunnig på Regeringskansliet. Till vardags är jag jurist och doktorand. Författare till boken ”Stjärnfamiljejuridik – Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv”.

Aktuella frågor för Erik Mägi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Erik Mägi

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 2 september 2022

Debatt NA: Modern familjepolitik för alla slags familjer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Erik Mägi

Jämställdhets- och mångfaldskommittén