Erik Mägi

Vice sammankallande Jämställdhets- och Mångfaldskommittén (JMK)

Om Erik Mägi

Jag är politiskt engagerad för att vi behöver en rättvis klimatomställning. De beslut vi tar närmsta decennierna för att bromsa klimatkrisen kommer att vara avgörande för livet på planeten. Världen idag är även skriande ojämlikt så att människor begränsas och samarbete försvåras. Vi måste i alla lägen stå emot de krafter som ställer grupper av människor mot varandra. Min hjärtefråga och expertkunskap är familjelagstiftningen som behöver bli mer inkluderande för dagens mångfald av olika familjer. Barnets bästa ska kommer i främsta rummet oavsett vilken familj de växer upp i.

Inom Miljöpartiet är jag idag främst vice sammankallande för Jämställdhets- och Mångfaldskommittén (JMK). Jag har tidigare varit politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, Regeringskansliet. Jag är även jurist och doktorand som forskar om hur familjelagstiftningen har växt fram i ett växelspel mellan norm och avvikelser. Författare till boken ”Stjärnfamiljejuridik – Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv”.

Aktuella frågor för Erik Mägi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Erik Mägi

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 2 september 2022

Debatt NA: Modern familjepolitik för alla slags familjer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.