Jokkmokk

 
Vi har en naturlig vision för Jokkmokks kommun
 
Miljöpartiet de Gröna i Jokkmokks kommun vill skapa ett hållbart samhälle med hög livskvalitet, där vi tar ansvar för kommande generationers rätt till rent vatten och intakta kulturlandskap. Där alla barn får en ärlig chans i skolan och där våra äldre erbjuds en trygg tillvaro. I Jokkmokk växer långsiktigt hållbara näringar som skapar arbetstillfällen.
 
 
 

 

Gruvhot i urskogen Jelka-Rimakåbbå Biologen Mats Karström berättar historien bakom Naturskyddsföreningens kamp för att skydda det fem kvadratmil stora urskogsområdet Jelka-Rimakåbbå väster om Porjus i Jokkmokks kommun. Ett unikt och artrikt skogslandskap som nu hotas av gruvindustrin trots att det är skyddat som Natura 2000-område.

Miljöpartiet Jokkmokk

Kontakt