Äldre

Alla äldre ska kunna vara aktiva och må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i Jokkmokks kommun.

Vi vill:

  • investera i trygga gemensamma boenden med frikostiga ytor för umgänge och med möjlighet till aktiviteter utifrån de äldres önskemål.

  • att våra äldre ska ha goda möjligheter till utevistelse och till att ta del av kultur.

  • värna den sameprofilerade äldreomsorgen.

  • se över möjligheten till trygghetsboenden och hitta modeller för en värdig omsorg i livets slutskede.

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter