100 miljoner extra till grön industri

Lyssna

Regeringen fortsätter klimat- och miljösatsningarna i vårbudgeten. Nu presenterar vi 100 miljoner extra till Industriklivet för att industrin ska kunna få ner sina utsläpp på noll!

Isabella Lövin presenterar i dag mer pengar till omställning av industrin.

I dag kommer cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp från industrin. Genom regeringens klimatsatsning Industriklivet kan industrin få stöd för att utveckla grön teknik som behövs för att ställa om. Nu får satsningen 100 miljoner extra.

Sverige går före – bra exportmöjligheter

Med industriklivet har vi möjligheter att exportera ny miljöteknik och klimatsmarta lösningar, som till exempel stål utan kol.

– Industriklivet är varit mycket uppskattad av den tunga industrin. Satsningen har alla förutsättningar att sprida sig som en modell internationellt. Sverige både kan och ska gå före, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Satsning på Energimyndigheten

I vårbudgeten satsar regeringen också 1,8 miljarder på att Energimyndigheten åter ska få möjlighet att gå in med satsningar i stora projekt genom att ingå fleråriga avtal.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: