MP:s nya vallöften

Idag presenterade Miljöpartiets toppkandidat till Europaparlamentsvalet, Alice Bah Kuhnke, tre nya vallöften om finansiering av en rättvis klimatomställning inom EU. Förslagen handlar om att stoppa skatteflykten och skatteparadisen, att införa en skatt på finansiella transaktioner och om att förbjuda bankerna att låna ut pengar till fossil energi.

– Vi vet att en rättvis omställning kräver enorma investeringar och ansvarsfulla politiker som gör det som krävs. Det saknas inte pengar – det saknas modiga politiker, säger Alice Bah Kuhnke, toppkandidat till Europaparlamentsvalet (MP).

Utan rättvisa, ingen omställning

Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Utsläppen måste minska här och nu. Samtidigt ökar orättvisorna och klyftorna både i Sverige och i världen. Sverige är det OECD-land där klassklyftorna ökat mest de senaste 30 åren och över hela Europa tvingas vanliga människor bära kostnaderna för inflationen såväl som klimatkrisen, medan en allt större del av kakan går till den lilla grupp som redan har mest. Det är ohållbart. Utan rättvisa, ingen omställning.

– Klimatomställningen måste ske på ett rättvist sätt. Banker, storföretag och miljardärer måste bidra mer än ensamstående mammor på landsbygden. Miljardärer med privatjets och bensinslukande SUV:ar måste börja betala för sina utsläpp. De som har mest ska betala mest, eftersom vi vet att de bär det största ansvaret för utsläppen, och att de inte är låginkomsttagare som står för det största klimatavtrycket, säger Alice Bah Kuhnke, toppkandidat till Europaparlamentsvalet (MP).

Den gröna omställningen kräver stora investeringar och det är banker och den rikaste procenten som måste betala mer, för att frigöra de resurser som krävs för att ta oss ur klimatkrisen. Samtidigt måste vi sluta ge pengar till det fossila mitt i en klimatkris.

Därför presenterar Miljöpartiet idag följande förslag:

Stoppa skatteflykten och skatteparadisen

Varje år försvinner enorma summor pengar från EU:s medlemsländer som skulle kunna investeras i klimatomställningen. Vi måste stoppa skatteflykten som beräknas kunna uppgå till över 800 miljarder euro – per år! Det är pengar som Europas skattebetalare förlorar på att rika människor alldeles för lätt kan flytta sina pengar för att slippa betala skatt.

Rent konkret handlar detta om att ställa krav på Land för Land-rapportering för stora företag (vi kräver att företag större än 40 miljoner euro Land för Land-rapportering) att rapportera om vilka verksamheter de har, hur många anställda och hur mycket skatt de betalar i respektive land. Vidare måste transparensen öka och granskningen av skatteparadis underlättas. Även listan över skatteparadis måste reformeras. Luxemburg, Cypern, Irland och Malta är exempel på länder inom EU där bolagsskatterna är alldeles för låga. Det snedvrider EU:s inre marknad på bekostnad av den rättvisa omställningen.

Inför en skatt på finansiella transaktioner i EU

Vi vill se en skatt på finansiella transaktioner på 0,1% eftersom finanssektorn är underbeskattad och skulle på så sätt bidra mer till omställningen. Det här löser vi bäst tillsammans och därför vill vi att frågan hanteras på EU-nivå, genom en harmonisering av medlemsländernas skattesystem av finansiella transaktioner.

En sådan här skatt kan dessutom minska skadlig spekulation och skulle framför allt träffa dem som genomför otroligt många finansiella transaktioner, vilket inte är vanliga människor utan framför allt spekulativa finansiella institut, s.k. “high frequency traders”. En dämpande effekt på dessa transaktioner är bra för det finansiella systemets stabilitet i sig. Skatten skulle dessutom frigöra i storleksordningen 68 miljarder euro per år för medlemsländerna att investera i omställningen.

Förbjud utlåning till nya fossila projekt

2022 investerade europeiska banker cirka 30 miljarder euro i ny fossil utvinning. Det här är en skandal  och det måste stoppas. En viktig åtgärd är att stoppa de mest kontraproduktiva investeringarna som tillåts idag och förbjuda EU:s banker från att investera i ny fossil utvinning. Bankernas investering ska inte gå till att utvinna varken kol, olja eller gas. Det är helt oförenligt med klimatmålet att skapa ett klimatneutralt EU och samtidigt fortsätta investera i ny fossil utvinning.

Vi vill därför se ett förbud för utlåning till nya fossila projekt – inga pengar till nya oljeplattformar och inga pengar till nya kolgruvor. Vetenskapen är tydlig med att det inte är förenligt med Parisavtalet att fortsätta utvinna fossil energi.

Det finns redan svenska banker som har tagit steg i denna riktning – det är bra men för att sätta stopp för det som är skadligt för klimatet så behöver vi se till att det finns ett förbud för fossil utlåning för alla banker i EU.

Omställningen ska såklart inte bara bekostas med offentliga medel utan det handlar även om att styra privata kapitalströmmar i rätt riktning. Ska vi lyckas med detta är det helt centralt att politiken pekar ut riktningen på ett trovärdigt sätt. Företag världen över idag vill ställa om och ser konkurrensfördelarna – det är politiken som bromsar. Företagsledare lyssnar på vad politikerna både säger och gör. Och om politiken inte kan leverera tydliga långsiktiga förutsättningar för gröna miljardinvesteringar, då kommer de att gå till USA eller Kina istället. Därför behöver vi visa att politiken menar allvar med att omställningen ska genomföras. Så får vi med oss näringslivet och mobiliserar de enorma resurser som finns till investeringar.

– Det var tre nya förslag för att finansiera den gröna omställningen på ett rättvist sätt. Men jag vill också påminna om ett förslag vi driver sedan tidigare som är avgörande för att styra om pengarna från det fossila till det förnybara. Nämligen att slopa fossila subventioner, avslutar Alice Bah Kuhnke.

 

 

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter