50 förslag för bättre etablering

Lyssna

Miljöpartiet vill göra det lättare för nyanlända att komma in i det svenska samhället. På kongressen klubbades därför 50 förslag för bättre etablering.

Under 2015 tog Sverige emot många flyktingar. Många utmaningar återstår fortfarande innan alla de som kom har etablerat sig i Sverige, men med rätt politik är det möjligt. Sverige är som bäst och starkast när vi är öppna mot omvärlden och ger alla människor samma möjligheter till självförverkligande. Sverige ska vara ett medmänskligt och välkomnande land där alla kan delta.

De 50 förslagen för bättre etablering sträcker sig över dessa områden:

  • Mottagandet under asylprocessen
  • Etableringstiden
  • Skolan
  • Jämställdhet
  • Arbetsmarknaden
  • Bostäder
  • Civilsamhällets roll
  • Ensamkommande
  • Segregation

Läs mer

50 förslag för bättre etablering (fördjupning).

Maria Ferm (MP), gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och lika rätt (MP.se)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: