Bättre skydd mot extremväder

Väderkatastrofer som skogsbränder, översvämningar och skyfall blir tyvärr vanligare med klimatförändringarna. Sverige står idag alltför oskyddat. Därför föreslår vi en storsatsning.


Just nu rasar den mest omfattande skogsbranden i modern tid i Västmanland. Samtidigt har västra Sverige drabbats av omfattande översvämningar till följd av extrema regnoväder.

Klimatförändringarna märks redan i vår vardag, men kommer att bli betydligt mer kännbara i framtiden.

Konsekvenser för Sverige

Det förändrade klimatet kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt.

• Skogsbränder: det varmare vädret ger en längre ”brandsäsong”. Myndigheterna varnar för att släckorganisationen inte kommer att räcka till, då risken för flera bränder samtidigt också ökar.

• Översvämningar: Mälarens och Göta Älvs utlopp samt Skåne är särskilt känsliga för stigande vattennivåer. Dessa områden är också Sveriges mest tättbebygda. De senaste dagarna har västkusten drabbats av storaöversvämningar vilket lett till omfattande skador på hus och infrastruktur.

Otydligt ansvar

Ingen enskild myndighet har det övergripande ansvaret för anpassning till klimatförändring i Sverige. Flera aktörer, bland andra Miljöpartiet och SKL iv, har föreslagit en bättresamordning och då pekat ut Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som den myndighet som potentiellt kan ta det övergripande ansvaret.

Miljöpartiets förslag

  • Tydligare ansvar: Miljöpartiet vill att MSB ska få

huvudansvar för klimatanpassningsarbetet. Tillsammans med länsstyrelserna,kommuner och andra statliga myndigheter ska MSB arbeta fram underlag ochplaner samt medfinansiera åtgärder för att motverka bränder, översvämningaroch andra naturkatastrofer.

  • Konkreta åtgärder: Konkret handlar det om att bygga om infrastruktur,

förstärkning av kapaciteten i räddningstjänsten i form av exempelvis flygplan förbrandsläckning eller åtgärder för att säkra elnätet mot väderkatastrofer.

  • Ökat stöd: Viföreslår två olika statliga satsningar för att klimatsäkra

Sverige. En kraftig ökning av stödet till lokal klimatanpassning till 350 miljonerper år och särskild pott för stora projekt som inte ryms i KLAMP, på 750 miljoner om året omåret kommande tre åren.

  • Nationella skyddsstyrkorna: Miljöpartiet föreslår dessutom en ökad

satsning på de nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet), som kan sättas in somstöd vid nationella kriser som exempelvis skogsbränder.  

Läs mer

PM – Bättre skydd mot extremväder

 

 

Relaterade nyheter

Ni för väljarna bakom ljuset om Nato, SD

Nu rustar vi ett Sverige som ligger steget före krisen

Så skapar vi morgondagens säkra och motståndskraftiga samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter