Nu rustar vi ett Sverige som ligger steget före krisen

Det civila försvaret har länge fått stå tillbaka för det militära. Miljöpartiet har drivit på för att samhällets beredskap ska prioriteras. Nu kan vi presentera långsiktiga satsningar för att stärka och återuppbygga samhällsberedskapen, som en del i höstbudgeten.
– Satsningar på samhällets beredskap har länge hamnat i skymundan men pandemin har öppnat mångas ögon, säger Per Bolund, Miljöpartiets språkrör.

Försvar är mer än det militära

Det civila försvaret har länge varit en viktig säkerhetspolitisk fråga för oss i Miljöpartiet. Vi har alltid haft insikten om att försvaret måste klara av olika typer av hot, inte bara militära. Oavsett om det är krig, skogsbrand eller en pandemi måste Sverige vara rustat, ha marginaler och ligga steget före.

– Samhällsberedskap handlar om att stärka och förbereda hela landet på att bättre klara krig och kris. Det handlar om att hyllorna på apotek och mataffärer inte ska gapa tomma. Om att det ska komma vatten ur kranen, säger Per Bolund.

Största satsningen på civilt försvar i modern tid

Det civila försvaret ska bidra till att vi kan förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid. Nu genomför vi den största satsningen på civilt försvar i modern tid när en miljard kronor tillförs det civila försvaret i höstbudgeten för 2021. Förstärkningen ökar stegvis under kommande år.

Tillsammans med de medel som har tillförts tidigare innebär det en satsning på det civila försvaret som ligger i nivå med försvarsberedningens bedömning, något som har varit viktigt för oss i Miljöpartiet i förhandlingarna om höstbudgeten.

Flera områden omfattas

Arbetet med att öka samhällets motståndskraft behöver utvecklas. Vi ser särskilt att behoven finns inom till exempel hälso- och sjukvården, tillgång till livsmedel och dricksvatten, transporter, energiförsörjning, säkerhet och kommunikation.

Pengarna kommer att fördelas på myndigheter, kommuner och regioner och frivilliga försvarsorganisationer. De ska till exempel kunna användas till personalresurser för beredskapsplanering, investeringar, utbildningar och övningar samt lagring av vissa förnödenheter och insatsvaror.

Den närmare inriktningen för utvecklingen av det civila försvaret kommer att presenteras i den försvarspolitiska propositionen under hösten.

Relaterade nyheter

Ni för väljarna bakom ljuset om Nato, SD

Så skapar vi morgondagens säkra och motståndskraftiga samhälle

Bättre skydd mot extremväder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter