Budgetsatsning mot avfallsbrottslighet

Avfallsbrottsligheten är ett växande problem både i Sverige och i andra länder. Idag presenterar miljö- och klimatminister Per Bolund en budgetsatsning för att öka arbetet för att förebygga, förhindra och bekämpa brottsligheten.

– Vi måste ta krafttag mot all form av brottslighet. Det är oacceptabelt att det finns rena gangstermetoder inom avfallshanteringen i Sverige. Nu kraftsamlar regeringen mot kriminalitet på miljöns bekostnad, säger Miljö- och klimatminister Per Bolund.

Brottslighet kopplat till avfallshantering kan få katastrofala följder för både människor och miljö. Under nästa år vill regeringen satsa 50 miljoner kronor för att stärka arbetet vid flera myndigheter och bekämpa brottslighet kopplat till avfallshantering. Det innebär bland annat förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.

Större samverkan mellan myndigheterna

Det är många myndigheter som arbetar med och samverkar mot avfallsbrottsligheten. Myndigheternas insatser och samverkan mellan myndigheterna i dessa frågor behöver stärkas. De myndigheter som bedöms behöva ytterligare resurser fr.o.m. 2022 för att stärka arbetet är Länsstyrelserna, Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Transporstyrelsen. I samverkan mot avfallsbrottsligheten ingår även t.ex. Polismyndigheten.

Relaterade nyheter

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter