MP: Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera


Nu vill EU-kommissionen förbjuda greenwashing samt stärka konsumentens rätt att reparera varor. Miljöpartiet välkomnar de efterlängtade lagförslagen och kommer arbeta hårt för att skärpa förslagen. Vi måste få ett stopp för falsk marknadsföring och slit-och-släng-samhället.

Igår presenterade EU-kommissionen två viktiga lagstiftningsförslag som behandlar företags påståenden om miljövänlighet, så kallade “green claims”, samt rätt för konsumenter att få varor de köpt reparerade.

– Båda förslagen är efterlängtade i kampen för klimatet. Nu måste vi vässa dem ytterligare och göra dem tillräckligt bra, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker, MP.

Förbjud Greenwashing

Lagstiftningen om “green claims” är en viktig lagstiftning för att få bukt med falsk miljömarknadsföring, så kallad “greenwashing”. Greenwashing används för att profitera på människors klimatengagemang och kan handla om allt från havsvänliga t-shirts, koldioxidneutrala bananer och klimatkompenserade resor. Men ofta saknas bevis för företagens miljövänliga påståenden. En studie Kommissionen har gjort visade att 40 procent av påståenden i marknadsföring saknade bevis medan 53 procent var vaga, vilseledande eller ogrundade.

– Greenwashing hindrar den gröna omställningen genom att vilseleda konsumenter som vill skapa hållbara köpvanor och missgynnar företag som på riktigt bidrar till en grönare marknad, säger Per Holmberg, EU-parlamentariker, MP.

MP vill se standardisera metoder

Kommissionen föreslår nu att det ska bli krav på företag att styrka sina miljöpåståenden och miljömärken med vetenskapligt belagd fakta.

– För att EUs marknad och konsumenter ska bli fria från greenwashing behöver vi standardiserade metoder i hela EU för hur företag ska styrka sina miljöpåståenden. Kommissionen har inte med något sådant krav i sitt förslag, men Miljöpartiet kommer att försöka få in det under bearbetningen i parlamentet. Vi vill undvika att förlänga vår nuvarande situation med en djungel av gröna påståenden, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker, MP.

Right to repair

Även lagförslaget om rätten att reparera (”right to repair”) är något Miljöpartiet efterlyst länge. Det är kärnan i den cirkulära ekonomin och säkerställer att värdefulla råmaterial och metaller stannar kvar i ekonomin, istället för att hamna på soptippar och ersättas av nytt material som måste brytas, med den miljöförstöring det leder till.

Nu kommer förslaget att bearbetas i EU-parlamentet, och Miljöpartiet kommer att arbeta hårt för att kostnaden för reparationerna inte ska hamna hos konsumenterna.

Hela marknaden måste vridas i riktning mot bättre kvalitet. Mobiltelefoner, tvättmaskiner och kylskåp är exempel på produkter som måste kunna repareras om vi ska klara klimatmålen. Garantin för denna sorts produkter bör förlängas till hela produktens förväntade livstid, här vill vi gröna gå längre än vad kommissionen gör i sitt förslag. På det sättet kommer kortlivat skräp att trängas ut från marknaden och kvalitetsprodukter blir kvar, säger Jacob Dalunde, EU-parlamentariker, MP.

Relaterade nyheter

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

MP kommenterar regeringens budget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter