Därför vill vi avskeda chefen för Trafikverket

Efter upprepade tågurspårningar och avslöjanden om kaos i underhållsorganisationen är det dags att ministern gör sitt jobb och avskedar chefen för Trafikverket.
Miljöpartiet kräver att regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) gör sitt jobb och ser till att det blir ett ansvarsutkrävande, både för den senaste tidens tågurspårningar och de upprepade avslöjandena om kaos i säkerhets- och underhållsorganisationen på Trafikverket.

Vi menar att ansvar bör utkrävas genom att ministern avskedar Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, vars förtroende vi anser vara förbrukat.

Skälen är flera:

  • Bristande säkerhetskultur. Ett antal mycket allvarliga urspårningar har skett senaste tiden. Det har visat sig att akuta rapporterade brister på spåren har lämnats därhän och inte åtgärdats. Säkerheten på järnvägen har minskat och det är rena turen att det inte skett någon ännu allvarligare olycka.
  • Förlorat fackets förtroende. Generaldirektören har inte längre något förtroende från facket. De som arbetar på spåren rapporterar om att viktig kunskap om brister och vad som behöver göras akut inte tas på allvar.
  • Flyttat ut för mycket ansvar. Trafikverkets ledning klarar uppenbarligen inte av uppgiften att hålla ihop en fungerade underhålls- och säkerhetsorganisation i myndighet som har lagt ut allt underhåll på entreprenad.
  • Tar ej kritiken på allvar. Regeringens senaste utredning pekar på stora brister i underhållsorganisationen, men generaldirektören viftar undan förslag om att börja ta tillbaka underhållet i egen regi för ökad tydlighet och samordning.

Fler saker behöver göras för att Sverige ska få en bättre underhållen och säkrare järnväg. Det handlar både om att mer pengar och en fungerande underhållsorganisation. Att få en fungerande ledning för Trafikverket är ett nödvändigt steg i det arbetet.

Kravet framförs i SVT:s intervju med språkröret Åsa Romson:

 

Relaterade nyheter

Snabbare och tydligare information i tågtrafiken

Vi rustar upp järnvägen i hela landet

Regeringen utökar satsningen på nattåg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter